تجهیزات

شرکت آزما اکسیر پژوه کلیه تجهیزات آزمایشگاه مولکولی از قیبل : ترموساکلر، انواع هود، Real-Time PCR، سانترفوژ از برند های معتبر خارجی و ایرانی را تهیه و توزیع می نماید. همچنین آزما اکسیر پژوه آمادگی تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مولکولی و ژنتیک پزشکی با بهترین دستگاه ها دارد.

دستگاه PCR

ریل تایم پی سی آر

خدمات آزمایشگاه مولکولی