بررسی بیان ژن

Gene Exprission :

بیان ژن فرایندی است که در آن اطلاعات درون ژن استفاده می‌شود تا یک محصول کاربردی از آن بدست آید. محصول ژن‌ها عمدتاً آمینو اسیدی هستند و از محصولات غیر آمینو اسیدی می‌توان به rRNA،tRNA،snRNA اشاره کرد. فرایند بیان ژن به وسیله تمام یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها (باکتری‌ها و..) انجام مى شود. مراحل مختلفی را می‌توان برای فرایند بیان ژن در نظر گرفت که عموماً شامل رونویسی، اتصالRNA، ترجمه و تغییرات بعد از ترجمه یک پروتئین می‌باشد.

تنظیم ژن به سلول این امکان را می‌دهد تا بتواند ساختار و کاربرد خود را کنترل کند و این مسئله پایه‌ای است برای تفاوت‌های سلولی(تمایز)، دگرگونی(تکامل) و مهارت تطبیق ارگانیسم‌ها با شرایط جدید.از آنجا که تمام سلول‌های بدن ما از یک سلول مشتق شده‌اند تفاوت‌ها و تمایزات بین سلول‌ها حاصل از بیان شدن یا نشدن قسمت‌هایی از ژن است. تنظیم ژن همچنان می‌تواند به عنوان یکی از زیر لایه‌های تکامل در نظر گرفته شود.

درعلم ژنتیک، بیان ژن یکی از مهم‌ترین مسائل بنیادی است که کمک می‌کند تا ژنوتیپ به صورت فنوتیپ ظاهر شود. در واقع کدهای ژنتیکی که در رشته‌های DNA ذخیره شده‌اند به وسیله بیان ژن تفسیر می‌شوند و خصوصیات و نحوه بیان ژن باعث به وجود آمدن فنوتیپ در ارگانیسم خواهد شد.

آزما اکسیر پژوه در زمنه بررسی بیان ژن  انسانی ، حیوانی و گیاهی فعالیت های بسیاری داشته است و بیش از 500 پایان نامه در زمینه بررسی بیان ژن به انجام رسانده است. برای دیدن پروژه های بیان ژن به قسمت خدمات و بخش پروژه های دانشجوی مراجعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر و راهنمایی گرفتن از مشاوران  با شماره ۰۲۱۸۸۴۹۵۱۲۲ تماس و یا از طریق واتس آپ ۰۹۰۲۸۸۸۸۱۳۵پیام بگذارید.


بیان ژن