تشخیص تراریخته ها

شرکت آزما اکسیر پژوه  با تکنیک های مولکولی به شناسایی کمی و کیفی انواع  تراریخته ها در همه محصولات غذایی از قبیل: ذرت , سویا, کلزا می پردازد.

برای اطلاعات بیشتر و خرید کیت های تشخیص تراریخته ها به قسمت تماس با ما مراجعه نمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *