تقلب زعفران

 تست تقلبات زعفران با روش مولکولی در آزمایشگاه آزما اکسیر پژوه را اندازی شده است، از مزایای این روش نسب به  روش های فیزیکی و شمیایی موجود می توان به دقت بالای 90 % آن اشاره نمود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *