تقلبات فرآورده های گوشتی

تقلبات فرآورده های گوشتی یکی از رایج ترین تقلبات مواد غذایی در ایران هست.

آزما اکسیر پژوه کلیه خدمات مولکولی و تست های تقلبات غذایی را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب انجام می دهد.

تشخیص مولکولی تقلبات در فرآورده های گوشتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *