درباره ما

آزما اکسیر پژوه در سال 1392 فعالیت خود را به عنوان شرکت فناور در مرکز رشد آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی آغاز نمود. فعالیت این شرکت در زمینه تولید و فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی همچنین انجام خدمات آزمایشگاهی در زمینه سلولی، مولکولی، ژنتیک و میکروبیولوژی و کلیه خدمات دانشجویی می باشد.

این شرکت در سال 97 موفق به دریافت موافقت اصولی از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان آزمایشگاه همکار جهت تشخیص تقلبات مواد غذایی و تراریخته را دریافت نمود.

آزما اکسیر پژوه افتخار همکاری با مرکز بزرگی از جمله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان شهدا، پیوند مغز استخوان بیمارستان طالقانی، مرکز ژنومیک، اداره استاندارد و غیره را در کارنامه خود دارد.

همچین آزما اکسیر پژوه، عضو شبکه فناوری راهبردی آزمایشگاهی می باشد و آماده ارایه خدمات با تخفیف های دانشجویی می باشد.