درباره ما

azmaelixir

شرکت آزما اکسیر پژوه یکی از شرکت های فعال در واحد رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که با هدف فعالیت در حوزه بیوتکنولوژی، ژنتیک، نانوبیوتکنولوژی، زیست شناسی سلولی و مولکولی توسط گروهی از متخصصان با تحصیلات عالی در این زمینه، از نیمه اول سال ۹2 فعالیت خود را آغاز کرده است .
آزما اکسیر پژوه به عنوان آزمایشگاه مجاز غذا و دارو و همچنین آزمایشگاه معتمد اداره استاندارد در زمینه تقلبات غذایی و محصولات تراریخته فعالیت دارد و آزمون های مانند بررسی منشاء حیوانی یا گیاهی و تشخیص درصد تقلبات در انواع مواد غذایی مانند گوشت های چرخ کرده، ادویه جات، سوسیس و کالباس، همبرگر، ژلاتین و … برای فروشگاه ها و مرکز وابسته به ارگانها خصوصی و دولتی در شرکت آزما اکسیر پژوه انجام می گردد.

محورهای اصلی فعالیت شرکت آزما اکسیر پژوه را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

الف. تولید انواع محصولات آزمایشگاه بیوتکنولوژی، ژنتیک، زیست شناسی
.1 ساخت و ارائه انواع کیت های استخراج اسید نوکلئیک
.2 تولید کیت های مولکولی بررسی بیومارکرهای زیستی دخیل در سرطان ها، MS ، بیماری های خود ایمنی، دیابت و غیره
.3 تولید کیت های مولکولی بررسی GMO و انواع تقلبات غذایی
.4 طراحی و تولید کیت های مولکولی شناسایی انواع میکروارگانیسم ها در مواد غذایی و نمونه های زیستی
ب. ارائه انواع خدمات مولکولی
.1 بررسی بیان انواع ژنهای انسانی ، حیوانی و گیاهان
.2 طراحی پرایمر و پروب با بالاترین اختصاصیت
.3 مهندسی ژنتیک )کلونینگ(، بررسی متیلاسون
.4 بررسی انواع جهش و پلی مورفیسم
.5 تعیین توالی 

NGS .6 بررسی GMO در انواع محصولات غذایی
.7 بررسی انواع تقلبات در محصولات غذایی مانند تعیین درصد گوشت چرخ کرده، تعیین نوع و درصد ژلاتین
.8 ساخت و راه اندازی کیت های تشخیصی مولکولی در زمینه های میکروبی، ویروسی، ژنتیکی و … برای مراکز درمانی و
تحقیقاتی، بیمارستانها و …. در کوتاه ترین زمان و با بهترین کیفیت

9. ارایه مشاوره جهت طرح های پروژه های جدید در زمینه های بیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی، ژنتیک ، سلولی و مولکولی با
حداقل هزینه، زمان و بالاترین کیفیت
.11 ارائه خدمات پایان نامه دانشجویی
.11 ارائه خدمات آموزشی