فرصت های همکاری

استخدام آزمایشگاه مولکولی

شرکت آزما اکسیر پژوه جهت تکمیل پرسنل بخش آزمایشگاه و فروش خود از پژوهشگران و اساتید متعهد جهت  عناوین شغلی ذیل دعوت به همکاری می نماید:

استخدام کارشناس آزمایشگاه مولکولی

لطفا رزومه خود را به آدرس azmaelixir@yahoo.com   ارسال نمایید.

کلید واژه: کارشناس مولکولی/ کارشناس ژنتیک مولکولی/ کارشناس آزمایشگاه ژنتیک/ کارشناس تکنیک مولکولی/ کارشناس بیوتکنولوژی