مواد

لیست کلیه مواد آزمایشگاهی سلولی و مولکولی به شرح زیر می باشد، برای سفارش مواد آزمایشگاهی یا اطلاعات بیشتر به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.

 

 1. PCR  Master mix 
 2.  PCR Master mix Real-time (SYBR GREEN)
 3. proteinase K
 4. 100 bp DNA size Marker
 5. Trizol
 6. Lysis buffer
 7. TBE buffer
 8. Protease Buffer
 9. 50 bp DNA size Marker 
 10. Hot Start Taq DNA Polymerase
 11. Loading Dye