مواد آزمایشگاهی

PCR آبPCR Master mix

آزما اکسیر پژوه کلیه مواد مورد نیاز برای آزمایشگاه های مولکولی از قبیل: مستر میکس PCR، انواع بافر های TBE، پروتیناز K، آب مخصوص PCR و … را با تهرین کیفیت و قیمت مناسب برای دانشجویان ارایه می دهد. لیست کلیه مواد آزمایشگاهی سلولی و مولکولی به شرح زیر می باشد، برای سفارش مواد آزمایشگاهی، موجودی مواد و اطلاعات بیشتر به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.

 

 1. PCR  Master mix 
 2. PCR Master mix Real-time (SYBR GREEN)
 3. proteinase K
 4. 100 bp ladder
 5. Trizol
 6. Lysis buffer
 7. TBE buffer
 8. Protease Buffer
 9. 50 bp DNA size Marker 
 10. Hot Start Taq DNA Polymerase
 11. TBE buffer
 12. PCR Grade Water