کارگاه های آینده

 برای اطلاعات بیشتر و کارگاه های خصوصی و نیمه خصوصی به شماره تلگرام یا واتس آپ ۰۹۰۲۸۸۸۸۱۳۵ پیام بدید.

کارگا های آینده:

1- تشخیص و ردیابی GMO در محصولات غذایی

2- تشخیص انواع تقلبات غذایی

3- بررسی بیان ژن

4- PCR  پیشرفته (آموزش و set up کردن)

5- Real-Time PCR  پیشرفته( روش SYBR GREEN)