کیت استخراج DNA از بافت پارافینه

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه(FFPE)

 

 

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه ، تولید شده در شرکت آزما اکسیر پژوه، یک روش سریع ، دقیق و مناسب برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از انواع مختلف نمونه از جمله بافت پارفینه  را فراهم می کند.

این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن  برای جداسازی DNA ژنومی غلیظ ،و دست نخورده است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند PCR ، ژنوتیپ و غیره مناسب است.

DNA ,RNA کیت استخراج

برای دریافت پروتکل کیت استخراج DNA از بافت پارافینه لینک زیر را کلیک نمایید.

از بافت پارافینه DNA کیت استخراج