کیت استخراج DNA از مایع آمونیوتیک

از مایع آمونیوتیک DNA کیت استخراج

طی دوران بارداری، جنین در حال رشد در کیسه‌ای پر از مایع (کیسه آمنیوتیک) در داخل رحم قرار دارد. دیواره کیسه آمنیوتیک از دو غشاء تشکیل شده است: کوریون یا برون‌شامه (chorion) و آمنیون (amnion). این لایه‌ها سبب می‌شوند تا فرزندتان سفت و محکم در کیسۀ حاوی مایع آمنیوتیک قرار گیرد.

استخراج مایع آمونیوم(آمونیوتیک) کمک بسیار بزرگی به پزشکان درباره وضعیت جنین می دهد.

بررسی مایع آمونیوتیک نقش مهمی در شناسایی اختلالات ژنتیکی جنین در بارداری های پرخطر محسوب می شود. سپس با استخراج DNA از آن در بخش های مختلف آزمایشگاه برای تشخیص بیماری های ژنتیکی مختلف، آزمایشات مختلف مولکولی انجام می گیرد.

مزايــاي ايــن روش عبارتند از عدم نياز به كـشت سـلولي، اسـتفاده از مقـادير كـم مايع آمنيوتيك، آسان و سريع بودن اين روش تشخيصي.

آزما اکسیر پژوه به واسطه مطلالعه و تحقیق خود برای اولین بار، مراحل استخراج DNA از مایع آمونوتیک را به کمترین زمان ممکن رسانده و از کشت مایع آمونیوم برای استخراج DNA، که خود زمان بر بوده است را حذف و سبب افزایش سرعت استخراج DNA شده است.

از مایع آمونیوتیک DNA کیت استخراج

آزما اکسیر پژوه در زمینه تولید کلیه کیت های استخراخ DNA و RNA به صورت تخصصی در خدمت پژوهشگران و محققین ایرانی می باشد.

از مایع آمونیوتیک DNA کیت استخراج