یلدا مبارک

یلدا ،شب ‘ فال حافظ و قرآن است

در سفره، صفای سبزه و ریحان است

یلدا، شب ذکر ناب “بسم الله ” ست

در سینه عاشقان خدا مهمان است

پاییز رنگارنگ با تمام قشنگیهایش می رود و زمستان با ارامشی بیاد ماندنی و خاطراتی از دوردست‌ها از راه می رسد.

یلدا مبارک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *