تشخیص تراریخته ها

تشخیص تراریخته ها

شرکت آزما اکسیر پژوه  با تکنیک های مولکولی به شناسایی کمی و کیفی انواع  تراریخته ها در همه محصولات غذایی از قبیل: ذرت , سویا, کلزا می پردازد. برای اطلاعات بیشتر و خرید کیت های تشخیص تراریخته ها به قسمت تماس با ما مراجعه نمایید.