خدمات آزما اکسیر پژوه

خدمات آزما اکسیر پژوه

زیست ‌فناوری حوزه‌ای متکی به پژوهش است و آزمایشگاه‌ها نقشی مهمی در توسعه خدمات، محصولات و دانش این حوزه ایفا می‌کنند. یکی از آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری ‌های راهبردی، با ارائه خدمات مورد نیاز پژوهشگران و فناوران، راه را برای توسعه و پیشرفت این حوزه فراهم کرده است. به گزارش پایگاه خبری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌Read more about خدمات آزما اکسیر پژوه[…]