یلدا مبارک

یلدا مبارک

یلدا ،شب ‘ فال حافظ و قرآن است در سفره، صفای سبزه و ریحان است یلدا، شب ذکر ناب “بسم الله ” ست در سینه عاشقان خدا مهمان است پاییز رنگارنگ با تمام قشنگیهایش می رود و زمستان با ارامشی بیاد ماندنی و خاطراتی از دوردست‌ها از راه می رسد.