کیت استخراج DNA از مایع آمونیوتیک

کیت استخراج DNA از مایع آمونیوتیک

از مایع آمونیوتیک DNA کیت استخراج طی دوران بارداری، جنین در حال رشد در کیسه‌ای پر از مایع (کیسه آمنیوتیک) در داخل رحم قرار دارد. دیواره کیسه آمنیوتیک از دو غشاء تشکیل شده است: کوریون یا برون‌شامه (chorion) و آمنیون (amnion). این لایه‌ها سبب می‌شوند تا فرزندتان سفت و محکم در کیسۀ حاوی مایع آمنیوتیکRead more about کیت استخراج DNA از مایع آمونیوتیک[…]