آزمایشات مولکولی تقلبات غذایی

آزمایشات مولکولی تقلبات غذایی

شرکت آزما اکسیر پژوه لیست آزمایشات مولکولی تقلبات غذایی را به شرح زیر اعلام می کند: تشخيص نوع و منبع پروتئين حيوانی يا گياهی استفاده شده در مواد غذائی چون سوسيس، کالباس تشخيص نوع گوشت مصرفي حيواني و يا پروتئين مصرفي گياهي در گوشت  و فرآورده هاي گوشتي تشخيص اصالت شير و لبنيات و تعيينRead more about آزمایشات مولکولی تقلبات غذایی[…]