کارآموزی و کارورزی زیست شناسی و مولکولی

کارآموزی و کارورزی زیست شناسی و مولکولی

آزما اکسیر پژوه برگزار کننده دوره های کارآموزی و کارورزی     برگزاری دوره های کارآموزی ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی، سلولی و مولکولی، ژنتیک ، صنایع و غذایی و … آموزش عملی و کاربردی انواع تکنیک های مولکولی مانند: استخراج DNA, RNA از انواع نمونه های زیستی انواع تست های PCR، Real-Time PCRRead more about کارآموزی و کارورزی زیست شناسی و مولکولی[…]