شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و خدمات دانشجویی آزما اکسیر پژوه

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و خدمات دانشجویی آزما اکسیر پژوه

شرکت آزما اکسیر پژوه به عنوان عضو فعال شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ، آمادگی کامل برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مولکولی ، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و … به دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و اساتید محترم دانشگاه  را دارد. در ویدیو زیر می توانید نحوه ثبت نام در سامانه لبزنت را مشاهده و از امکانات آزمایشگاهRead more about شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و خدمات دانشجویی آزما اکسیر پژوه[…]