(Certified Reference Materials)CRM فروش

(Certified Reference Materials)CRM فروش

(Certified Reference Materials ) CRM ارائه انواع   CRM ها نمونه هایی استانداردی هستند که برای بررسی کیفیت و ردیابی اندازه گیری محصولات ، تأیید اعتبار روش های اندازه گیری که  معمولاً توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز استفاده می شوند.  بخش مولکولی آزما اکسیر پژوه اقدام به ارائه طیف گسترده ای از CRM ها نموده است.Read more about (Certified Reference Materials)CRM فروش[…]