DNA استخراج

استخراج DNA :

آزمایشگاه آزما اکسیر پژوه، در زمینه استخراج DNA از انواع بافت های مربوط به موجودات پرسلولی و میکروارگانیسم ها می باشد. خدمات استخراج DNA با قیمت دانشجویی و بیشترین دقت و کمترین زمان با استفاده از کیت های استخراج DNA, RNA تولیدی  شرکت آزما اکسیر پژوه خواهد بود.

DNA خدمات استخراج

 استخراج DNA در آزمایشگاه آزما اکسیر پژوه  با به کارگیری کیت های منحصر به فرد تولید شده در این آزمایشگاه، دستگاه های پیشرفته در زمینه سانتریفوژ و نانودراپ و با بهره گیری از تیم مجرب و با سابقه در کوتاه ترین زمان با بیشترین دقت آماده خدمت رسانی می باشد.ضمناً نتایج آنالیز های کیفی (الکتروفورز DNA) و کمی (تعیین غلظت DNA) نمونه های DNA استخراج شده نیز، ارائه می شود. استخراج  DNA اولين مرحله در اجراي تحقيقات مولکولی مانند انواع تست های PCR، مهندسي ژنتيک و … مي باشد. به دست آوردن پروتکل مناسب براي تهيه يک DNA خالص، اهميت بسزايي در تحقيقات ژنتيکی دارد.


به صورت کلی مراحل استخراج DNA، به ترتیب ذیل می باشد:

لایز سلولی:

در مرحله اول سلول‌های مورد نظر باید جمع‌آوری شوند. سپس هسته سلول علاوه بر غشای سلولی باید شکسته شود تا DNA در دسترس قرار گیرد که این امر مستلزم از شکسته شدن پروتئین ها و لیپید های موجود در غشائ سلول و هسته می باشد.

 

 

جداسازی DNA

برای جداکردن  DNA  از سایر اجزای سلولی و خالص سازی آن از موادی هم چون فنل و کلروفرم که با ایجاد شیب چگالی باعث ایجاد چندین فاز آبی، پروتئین ها و فاز آلی می شود و و یا نک های اشباع که باعث کلاته شدن و در نهایت پس از سانتریفیوژ باعث رسوب پروتیئن خواهند شد می توان استفاده کرد.

حل کردن رسوب DNA:

بعد از مرحله شستشو نمونه های DNA باید بقایای الکل استفاده شده در مراحل قبل، که یک PCR Inhibitor است، حذف گردد و سپس در بافر TE محلول گردد.

خوانش غلظت استخراج DNA:

خلوص DNA استخراج شده بــه وســيله اســپكترفتومتریا نانودراپ انجـام می گیرد. به منظور اندازه‌گیری خلوص DNA، میزان جذب محلول حاوی DNA در طول موج ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر اندازه‌گیری می‌شود. DNA، نور یو وی را در طول موج ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر جذب می‌کند. این در حالی است که پروتئین‌های آروماتیک، نور یو وی را در ۲۸۰ نانومتر جذب می‌کند. نسبت جذب در طول موج‌های ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر در یک نمونه خالص DNA 8/1  است. اگر این نسبت برقرار بود می‌توانیم بگوییم نمونه ما فاقد آلودگی پروتئینی است. نسبت طول موج ۲۶۰ به ۲۸۰ در نمونه DNA واجد آلودگی، کمتر از 8/1 است.

وسایل و مواد مورد نیاز برای تهیه ژل الکتروفورز در تصویر زیر مشاهده می گردد.

برای بررسی کیفیت DNA نیز می توان از الکتروفورز ژل آگاروز استفاده کرد. در شکل زیر عکس الکتروفورز تعداد پنج عدد DNA استخراج شده که به همراه یک سایز مارکر روی ژل آگاروز لود شده اند را مشاهده می فرمایید.

اکنون DNA استخراج شده باید در 20- درجه سانتی گراد نگه داشته شود و یا برای انواع PCR، تعیین توالی و … مورد استفاده قرار گیرد. مراحل استخراج یکی از کیت های استخراج DNA از بافت در شرکت آزما اکسیر پژوه به صورت خلاصه در ویدیو زیر برای شما آماده گردیده شده است.