استخراج RNA

استخراج RNA از بافت جانوری و گیاهی، میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت پارافینه

آزمایشگاه آزما اکسیر پژوه با هدف ارائه خدمات به دانشجویان، محققین، در زمینه استخراج RNA از انواع بافت های موجودات پرسلولی و میکروارگانیسم ها با قیمت مناسب با بهره گیری از کیت های استخراج RNA آزما اکسیر پژوه، بالاترین دقت و کمترین زمان می باشد.

استخراج RNA با استفاده از کیت های تولید شده توسط محققین مجموعه آزما اکسیر پژوه می باشد. برای اطلاعات درباره کیت های استخراج RNA به قسمت محصولات مراجعه نمایید.

پس از انجام استخراج RNA، آزمایشگاه آزما اکسیر پژوه کیفیت و کمیت استخراج RNA  را با استفاده از دستگاه نانودراپ ارزیابی می گردد.

برای اطلاعات بیشتر درباره زمان و هزینه استخراج RNA و خدمات RNA و نحوه سفارش خدمات استخراج با ما تماس بگیرید.

 RNA خدمات استخراج


مراحل استخراج RNA

RNA Extraction- AZMAELIXIR

مشکلات استخراج  RNA

از مشکلات کار با RNA می توان به فقدان آنزیم های متعدد مختص توالی مانند اندو نوکلئازهای محدودگر است که در دست ورزی DNA نقش برجسته ای دارند. مشکل دیگر وجود ریبونوکلئاز است.

این آنزیم تجزیه کننده RNA، از سلول های تخریب شده آزاد می شود (هنگام تلخیص RNA). وجود ریبونوکلئاز بر روی دست پرسنل آزمایشگاه ها سبب آلودگی وسایل، شیشه آلات و محلول ها می گردد، بنابراین ضروری است جهت حفظ مولکول های RNA از روش های مناسب مانند به کار بردن مواد شیمیایی تخریب کننده ریبونوکلئاز جهت شستشوی وسایل استفاده گردد.