OFF-فروش ویژه

آزما اکسیر پژوه پیشاپیش هفته پژوهش و روز دانشجو را به تمامی دانشجویان و پژوهشگران عزیز تبریک عرض می نماید و به این مناسبت تخفیف 10 تا 25 درصدی تا سقف یک میلیون تومان از تاریخ 15 تا 19 آذر جهت خرید کلیه محصولات مولکولی و خدمات پایان نامه به دانشجویان و محققین گرامی ارائه می نماید.

 DNA فروش ویژه مواد و کیت استخراج


فروش ویژه کیت سنتز cDNA

به تعداد محدود، با قیمت ویژه

833 هزار تومان 

کیت سنتز cDNA آزما اکسیر پژوه

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 بافر تی بی ای یا تریس بورات EDTA، بافری است که از ترکیب باز تریس(tris base)، بوریک اسید  و نمک 2 آبه EDTA سدیم تشکیل شده است. محدود پی اچ این بافر در حدود 8.3 pH است. این بافر جزو بافرهای بازی به حساب می آید و تقریبا تمام کاربردهای آن به حوزه علوم زیستی مربوط است.

کاربردهای بافر TBE تولید شده در آزما اکسیر پژوه

  • ثابت نگه داشتن پی اچ برای فعالیت صحیح آنزیم ها
  • ثابت نگه داشتن پی اچ برای عملکرد صحیح برخی از میکروارگانیسم ها
  • کالیبراسیون پی اچ مترها
  • انجام آنالیزهای شیمیایی
  • سنجش DNA
  • استفاده در فرآیند الکتروفورز
  • مطالعه تحرک پذیری DNA در یک محلول
  • در ژل آگار نیز کاربرد دارد.

 

 

 

کلید واژه ها: بافر تی بی ای، TBE Buffer ، آزما اکسیر پژوه ، تی بی ای بافر، کیت سنتز cDNA، کیت سنتز آزما اکسیر پژوه